Over ons

Wij zijn Sicura Zorg. Wij bieden hoogwaardige zorg en behandeling aan mensen met een hulp- of zorgvraag. Wij werken ook graag samen of in opdracht van zorgpartners bij de uitvoering van hun zorgtaken. Thuis, bij een collega-zorgaanbieder of op een van onze locaties. Werken vanuit vakmanschap, met aandacht en plezier zijn onze uitgangspunten. Wij denken in mogelijkheden. In wat er wél kan. Zo halen we het beste uit een situatie, zelfs als deze onomkeerbaar is.

Wij doen ons werk met passie, bevlogenheid en betrokkenheid. Wij staan voor snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij streven naar het vergroten van de zelfredzaamheid van onze klanten waar mogelijk en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit doen wij met een aanbod op maat in een veilige en vertrouwde sfeer. Ieder mens is anders en heeft recht op passende zorg. 

Sicura zorgt hiervoor. 

Over Ons foto-2

Cultuursensitieve dienstverlening

Met aandacht voor de persoonlijke situatie stellen we de wensen van onze klanten centraal. Hierbij benaderen we de culturele en religieuze normen en waarden op een respectvolle en professionele manier. Wij hebben kennis van, en ervaring in, het werken met verschillende culturen en sluiten ons zorgaanbod daarop aan. Daarbij vinden we het essentieel dat we de benodigde zorg en ondersteuning goed afstemmen met de betrokken mantelzorger(s) en familie. Zo zorgen we er op alle mogelijke manieren voor dat de zorgvrager zo lang mogelijk zelfstandig in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Wij werken samen met verschillende partijen om de zorgvrager, waar nodig, een compleet pakket aan zorg en ondersteuning te bieden.

Onze Visie

Sicura Zorg wil bijdragen aan een inclusieve, solidaire en duurzame samenleving, door verbindingen te leggen en ondersteuning te bieden, voor iedereen die op enig moment in het leven – tijdelijk – hulp en ondersteuning nodig heeft. 

Wij geloven in samenwerken met anderen om de groei van meer complexe zorgvraag en de vraag naar maatwerk goed te kunnen beantwoorden. Met de bundeling van krachten met onze cliënten en hun omgeving, andere collega-organisaties in de zorg, relevante organisaties buiten de zorg en de overheid streven wij naar een sluitende aanpak waarbij de klant centraal staat.

Onze Missie

De klant centraal! We streven naar een hoge score in de klantbeleving van onze klanten. Onze klanten waarderen ons voor onze klantgerichtheid, snelheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en professionaliteit.

Onze Motto

Zorg met Aandacht!

Neem vrijblijvend contact met ons op

Scroll to Top